Commit b104e368 authored by Melroy van den Berg's avatar Melroy van den Berg

Backup bf2142 fansite

parents
Pipeline #1075 canceled with stages

Too many changes to show.

To preserve performance only 1000 of 1000+ files are displayed.

<!---
include("connect.php");
if (!@mysql_select_db($datebase, @mysql_connect($host, $user, $pass)))
{
echo "Er kan geen database connectie gemaakt worden.";
}
$rss = new rss("Battlefield 2142","http://bf.web-share.nl","Blijf altijd op de hoogte met deze Battlefield 2142 feed",'NL-nl',1);
$data=array();
$query = "SELECT * FROM news ORDER BY `newsid` DESC";
$result = mysql_query($query);
while ($row = mysql_fetch_array($result)) {
$data[] = array('title' => $row['newstitle'], 'link' => 'http://bf.web-share.nl/index.php?id=reacties&#38;idem='.$row['newsid'], 'desc' => $row['newsmsg'], 'date' => $row['newstime']);
}
$rss->add_by_array($data);
$rss->flush(true);
--->
\ No newline at end of file
<table width="562" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td height="24" style="background-image:url(img/content_head.gif);padding-left:9px;"><span class="titel">Pagina Onvindbaar</span></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#313131"><table width="562" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td width="1" bgcolor="#161616"></td>
<td class="text">
Deze pagina is niet gevonden. Dit is een 404 fout.<BR>
Meld dit aan de webmaster!
</td>
</tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
<td height="22" style="background-image: url(img/content_onder.gif);">
</td>
</tr>
</table>
\ No newline at end of file
<table width="562" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td height="24" style="background-image:url(img/content_head.gif);padding-left:9px;"><span class="titel">Minsk</span></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#313131"><table width="562" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td width="1" bgcolor="#161616"></td>
<td class="text">
<a href="images/mappen/Minsk.jpg" target="_blank"><img class="border" src="images/mappen/thumbs/Minsk.jpg" align="right"></a>
<a name="desc"><h4>Beschrijving:</h4></a>
Het gebied is besneeuwd.
</td>
<td width="1" bgcolor="#161616"></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
<td height="22" style="background-image: url(img/content_onder.gif);">
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
<table width="562" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td height="24" style="background-image:url(img/content_head.gif);padding-left:9px;"><span class="titel">Belgrade</span></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#313131"><table width="562" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td width="1" bgcolor="#161616"></td>
<td class="text">
<a href="images/mappen/Belgrade.jpg" target="_blank"><img class="border" src="images/mappen/thumbs/Belgrade.jpg" align="right"></a>
<a name="desc1"><h4>Beschrijving:</h4></a>
Het is een map van een stad met een klassieke game mode; Conquest(=verovering). Stel u eens een "toekomststad" in de sneeuw voor, maar nu met meer voertuigen en veel open plekken.<br>
Er komen smalle straten voor, het is een soort stedelijke oorlog.<br><br>
De mappen liggen erg verspreid van elkaar, zoals in een park, in een bos, tussen twee gebouwen in enz.
</td>
<td width="1" bgcolor="#161616"></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
<td height="22" style="background-image: url(img/content_onder.gif);">
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
<table width="562" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td height="24" style="background-image:url(img/content_head.gif);padding-left:9px;"><span class="titel">Verdun</span></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#313131"><table width="562" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td width="1" bgcolor="#161616"></td>
<td class="text">
<a href="images/mappen/Verdun.jpg" target="_blank"><img class="border" src="images/mappen/thumbs/Verdun.jpg" align="right"></a>
<a name="desc2"><h4>Beschrijving:</h4></a>
Deze map bevat een open terrein met kleine uitgestrekte dorpjes. Elk dorpje bevat n silo (als je tenminste in de Titan mode speel), die kan worden gebruikt voor het afvuren van raketten om zo de titan te vernietigen of de vijand.
Er liggen ook verwoeste muren door de map verspreid.<br>
Als je deze map in de titan mode speelt, is het doel om controle te krijgen over de raketsilo's, die na een zekere tijd worden afgeschoten richting de titan. De map heeft allerlei soorte voertuigen: tanks, mechs, jeeps, oorlogschepen etc.
<br><br>
De gevechten tijdens deze map liggen ver uit elkaar, er zijn niet zo hevige gevechten aan boord op de titan.
Het leukste is deze map te spelen met veel mensen (rond de 45).
</td>
<td width="1" bgcolor="#161616"></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
<td height="22" style="background-image: url(img/content_onder.gif);">
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
<table width="562" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td height="24" style="background-image:url(img/content_head.gif);padding-left:9px;"><span class="titel">Suez Canal</span></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#313131"><table width="562" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td width="1" bgcolor="#161616"></td>
<td class="text">
<a href="images/mappen/Suez_Canal.jpg" target="_blank"><img class="border" src="images/mappen/thumbs/Suez_Canal.jpg" align="right"></a>
<a name="desc3"><h4>Beschrijving:</h4></a>
Het Suez Kanaal is het kanaal dat tussen Afrika en Azi&#235; ligt.
Deze map vindt plaats in eem zonnige woestijn. De EU start met alle flags op 1 na, PAC heeft n outpost om te kunnen herrijzen in het begin.<br>
Het is waar de gevechten beginnen met de infanterie, tanks, oorlogschepen en mechs.<br><br>
Je denkt met deze map snel dat het niet eerlijk verdeeld is, dus dat de EU gemakkelijk zou kunnen winnen, echter dat is niet zo.
</td>
<td width="1" bgcolor="#161616"></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
<td height="22" style="background-image: url(img/content_onder.gif);">
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
<table width="562" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td height="24" style="background-image:url(img/content_head.gif);padding-left:9px;"><span class="titel">Gibraltar</span></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#313131"><table width="562" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td width="1" bgcolor="#161616"></td>
<td class="text">
<img class="border" src="images/mappen/niet_beschikbaar.jpg" align="right">
<a name="desc3"><h4>Beschrijving:</h4></a>
Verder is er nog geen informatie beschikbaar over deze map.
</td>
<td width="1" bgcolor="#161616"></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
<td height="22" style="background-image: url(img/content_onder.gif);">
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
<table width="562" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td height="24" style="background-image:url(img/content_head.gif);padding-left:9px;"><span class="titel">Shuhia Taiba</span></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#313131"><table width="562" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td width="1" bgcolor="#161616"></td>
<td class="text">
<img class="border" src="images/mappen/niet_beschikbaar.jpg" align="right">
<a name="desc3"><h4>Beschrijving:</h4></a>
Verder is er nog geen informatie beschikbaar over deze map.
</td>
<td width="1" bgcolor="#161616"></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
<td height="22" style="background-image: url(img/content_onder.gif);">
</td>
</tr>
</table>
<br><br>