Commit b104e368 authored by Melroy van den Berg's avatar Melroy van den Berg
Browse files

Backup bf2142 fansite

parents
Pipeline #1075 canceled with stages
<!---
include("connect.php");
if (!@mysql_select_db($datebase, @mysql_connect($host, $user, $pass)))
{
echo "Er kan geen database connectie gemaakt worden.";
}
$rss = new rss("Battlefield 2142","http://bf.web-share.nl","Blijf altijd op de hoogte met deze Battlefield 2142 feed",'NL-nl',1);
$data=array();
$query = "SELECT * FROM news ORDER BY `newsid` DESC";
$result = mysql_query($query);
while ($row = mysql_fetch_array($result)) {
$data[] = array('title' => $row['newstitle'], 'link' => 'http://bf.web-share.nl/index.php?id=reacties&#38;idem='.$row['newsid'], 'desc' => $row['newsmsg'], 'date' => $row['newstime']);
}
$rss->add_by_array($data);
$rss->flush(true);
--->
\ No newline at end of file
<table width="562" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td height="24" style="background-image:url(img/content_head.gif);padding-left:9px;"><span class="titel">Pagina Onvindbaar</span></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#313131"><table width="562" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td width="1" bgcolor="#161616"></td>
<td class="text">
Deze pagina is niet gevonden. Dit is een 404 fout.<BR>
Meld dit aan de webmaster!
</td>
</tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
<td height="22" style="background-image: url(img/content_onder.gif);">
</td>
</tr>
</table>
\ No newline at end of file
<table width="562" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td height="24" style="background-image:url(img/content_head.gif);padding-left:9px;"><span class="titel">Minsk</span></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#313131"><table width="562" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td width="1" bgcolor="#161616"></td>
<td class="text">
<a href="images/mappen/Minsk.jpg" target="_blank"><img class="border" src="images/mappen/thumbs/Minsk.jpg" align="right"></a>
<a name="desc"><h4>Beschrijving:</h4></a>
Het gebied is besneeuwd.
</td>
<td width="1" bgcolor="#161616"></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
<td height="22" style="background-image: url(img/content_onder.gif);">
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
<table width="562" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td height="24" style="background-image:url(img/content_head.gif);padding-left:9px;"><span class="titel">Belgrade</span></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#313131"><table width="562" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td width="1" bgcolor="#161616"></td>
<td class="text">
<a href="images/mappen/Belgrade.jpg" target="_blank"><img class="border" src="images/mappen/thumbs/Belgrade.jpg" align="right"></a>
<a name="desc1"><h4>Beschrijving:</h4></a>
Het is een map van een stad met een klassieke game mode; Conquest(=verovering). Stel u eens een "toekomststad" in de sneeuw voor, maar nu met meer voertuigen en veel open plekken.<br>
Er komen smalle straten voor, het is een soort stedelijke oorlog.<br><br>
De mappen liggen erg verspreid van elkaar, zoals in een park, in een bos, tussen twee gebouwen in enz.
</td>
<td width="1" bgcolor="#161616"></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
<td height="22" style="background-image: url(img/content_onder.gif);">
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
<table width="562" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td height="24" style="background-image:url(img/content_head.gif);padding-left:9px;"><span class="titel">Verdun</span></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#313131"><table width="562" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td width="1" bgcolor="#161616"></td>
<td class="text">
<a href="images/mappen/Verdun.jpg" target="_blank"><img class="border" src="images/mappen/thumbs/Verdun.jpg" align="right"></a>
<a name="desc2"><h4>Beschrijving:</h4></a>
Deze map bevat een open terrein met kleine uitgestrekte dorpjes. Elk dorpje bevat n silo (als je tenminste in de Titan mode speel), die kan worden gebruikt voor het afvuren van raketten om zo de titan te vernietigen of de vijand.
Er liggen ook verwoeste muren door de map verspreid.<br>
Als je deze map in de titan mode speelt, is het doel om controle te krijgen over de raketsilo's, die na een zekere tijd worden afgeschoten richting de titan. De map heeft allerlei soorte voertuigen: tanks, mechs, jeeps, oorlogschepen etc.
<br><br>
De gevechten tijdens deze map liggen ver uit elkaar, er zijn niet zo hevige gevechten aan boord op de titan.
Het leukste is deze map te spelen met veel mensen (rond de 45).
</td>
<td width="1" bgcolor="#161616"></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
<td height="22" style="background-image: url(img/content_onder.gif);">
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
<table width="562" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td height="24" style="background-image:url(img/content_head.gif);padding-left:9px;"><span class="titel">Suez Canal</span></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#313131"><table width="562" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td width="1" bgcolor="#161616"></td>
<td class="text">
<a href="images/mappen/Suez_Canal.jpg" target="_blank"><img class="border" src="images/mappen/thumbs/Suez_Canal.jpg" align="right"></a>
<a name="desc3"><h4>Beschrijving:</h4></a>
Het Suez Kanaal is het kanaal dat tussen Afrika en Azi&#235; ligt.
Deze map vindt plaats in eem zonnige woestijn. De EU start met alle flags op 1 na, PAC heeft n outpost om te kunnen herrijzen in het begin.<br>
Het is waar de gevechten beginnen met de infanterie, tanks, oorlogschepen en mechs.<br><br>
Je denkt met deze map snel dat het niet eerlijk verdeeld is, dus dat de EU gemakkelijk zou kunnen winnen, echter dat is niet zo.
</td>
<td width="1" bgcolor="#161616"></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
<td height="22" style="background-image: url(img/content_onder.gif);">
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
<table width="562" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td height="24" style="background-image:url(img/content_head.gif);padding-left:9px;"><span class="titel">Gibraltar</span></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#313131"><table width="562" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td width="1" bgcolor="#161616"></td>
<td class="text">
<img class="border" src="images/mappen/niet_beschikbaar.jpg" align="right">
<a name="desc3"><h4>Beschrijving:</h4></a>
Verder is er nog geen informatie beschikbaar over deze map.
</td>
<td width="1" bgcolor="#161616"></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
<td height="22" style="background-image: url(img/content_onder.gif);">
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
<table width="562" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td height="24" style="background-image:url(img/content_head.gif);padding-left:9px;"><span class="titel">Shuhia Taiba</span></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#313131"><table width="562" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td width="1" bgcolor="#161616"></td>
<td class="text">
<img class="border" src="images/mappen/niet_beschikbaar.jpg" align="right">
<a name="desc3"><h4>Beschrijving:</h4></a>
Verder is er nog geen informatie beschikbaar over deze map.
</td>
<td width="1" bgcolor="#161616"></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
<td height="22" style="background-image: url(img/content_onder.gif);">
</td>
</tr>
</table>
<br><br>
<table width="562" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td height="24" style="background-image:url(img/content_head.gif);padding-left:9px;"><span class="titel">Sidi Power Plant</span></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#313131"><table width="562" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td width="1" bgcolor="#161616"></td>
<td class="text">
<img class="border" src="images/mappen/niet_beschikbaar.jpg" align="right">
<a name="desc3"><h4>Beschrijving:</h4></a>
Verder is er nog geen informatie beschikbaar over deze map.
</td>
<td width="1" bgcolor="#161616"></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
<td height="22" style="background-image: url(img/content_onder.gif);">
</td>
</tr>
</table>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd">
<html>
<head>
<title>Installeer QuickTime</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
</head>
<frameset rows="60,*" frameborder="NO" border="0" framespacing="0">
<frame src="backframe.php" name="topFrame" scrolling="NO" noresize >
<frame src="http://www.apple.com/quicktime/download/" name="mainFrame" scrolling="auto" noresize>
</frameset>
<noframes><body>
</body></noframes>
</html>
<?php
//Copyright Melroy van den Berg - Web-Share
include("connect.php");
mysql_connect($host, $user, $pass); // je mysql gebruikersnaam en wachtwoord
mysql_select_db("bezonline");
$s_aantal = mysql_query("Select Count(id) From bezonline");
$aantal = mysql_result($s_aantal, 0);
if ($aantal > 1 || $aantal == 0)
echo $aantal." bezoekers";
else
echo "1 bezoeker";
?>
\ No newline at end of file
<?php
include("check.php");
session_start();
ob_start();
?>
<script type='text/javascript' src='./js/edit.js'></script>
<script type="text/javascript">
function addtext_us(sc){
document.getElementById('dataform').image.value = sc;
}
</script>
<body>
<table width="562" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td height="24" style="background-image:url(img/content_head.gif);padding-left:9px;"><span class="titel">Nieuws Toevoegen</span></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#313131"><table width="562" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td width="1" bgcolor="#161616"></td>
<td class="text">
<?php
$jaar["Monday"] = "maandag";
$jaar["Tuesday"] = "dinsdag";
$jaar["Wednesday"] = "woensdag";
$jaar["Thursday"] = "donderdag";
$jaar["Friday"] = "vrijdag";
$jaar["Saturday"] = "zaterdag";
$jaar["Sunday"] = "zondag";
function getDag($day) {
return $jaar[$day];
}
$maand["January"] = "januari";
$maand["Febrary"] = "februari";
$maand["March"] = "maart";
$maand["April"] = "april";
$maand["May"] = "mei";
$maand["June"] = "juni";
$maand["July"] = "juli";
$maand["August"] = "augustus";
$maand["September"] = "september";
$maand["October"] = "oktober";
$maand["November"] = "november";
$maand["December"] = "december";
function getMaand($month){
return $maand[$month];
}
$month = Date(F);
$day = Date(l);
getDag($day);
getMaand($month);
$time=$jaar[$day]." ".Date(d)." ".$maand[$month]." ".Date(Y).", ".Date("g:i a");
function karakters($char) {
$char = str_replace("&","&amp;",$char);
$char = str_replace("","&agrave;",$char);
$char = str_replace("","&aacute;",$char);
$char = str_replace("","&egrave;",$char);
$char = str_replace("","&eacute;",$char);
$char = str_replace("","&ecirc;",$char);
$char = str_replace("","&euml;",$char);
$char = str_replace("","&iuml;",$char);
$char = str_replace("","&oacute;",$char);
$char = str_replace("","&ouml;",$char);
$char = str_replace("","&uuml;",$char);
return $char;
}
//vervangen alle tegens in het bericht
$_POST['bericht']=karakters($_POST['bericht']);
//vervangen de & tegen in de titel
$_POST["titel"]=karakters($_POST["titel"]);
?>
<?php
if ($_POST["verzenden"]) {
include("connect.php");
$db = mysql_connect($host, $user, $pass) or die("Kan niet verbinden: ".mysql_error());
mysql_select_db($datebase, $db);
$sql = "INSERT INTO news (newstitle, newsmsg, newsidd, newstime, newsbronnaam, newsbronlink";
if(!empty($_POST['img1'])){
$sql333 = ", newsimg1";
}if(!empty($_POST['img2'])){
$sql333 .= ", newsimg2";
}if(!empty($_POST['img3'])){
$sql333 .= ", newsimg3";
}
$sql .= $sql333;
$sql .=") VALUES ('".$_POST["titel"]."','".$_POST['bericht']."','".$_SESSION['ledenid']."',NOW(), '".$_POST['bronnaam']."', '".$_POST['bronlink']."'";
if(!empty($_POST['img1'])){
$sql444 = ",'".$_POST['img1']."'";
}if(!empty($_POST['img2'])){
$sql444 .= ",'".$_POST['img2']."'";
}if(!empty($_POST['img3'])){
$sql444 .= ",'".$_POST['img3']."'";
}
$sql .= $sql444;
$sql .=")";
if (!mysql_query($sql)){
echo "Het toevoegen is fout gegaan, neem conact op met de webmaster.";
} else{
echo "Het toevoegen is succesvol verlopen.";
header("location: index.php?id=admin");
}
mysql_close($db);
} else {
?>
<form method="POST" action="index.php?id=add" id='dataform' style="margin:0px;">
<table class="table" CELLPADDING="0" CELLSPACING="1">
<tr>
<td width="60" class="td">
Titel
</td>
<td class="td">
<input type="text" name="titel" class="input2" size="50">
</td>
</tr>
<tr>
<td class="td">
Bericht
</td>
<td class="td">
<img class='bbcode' src='img/bbcode/link.png' alt='' title='Hyperlink invoegen: [url=http://url]Tekst van link[/url]' onclick="addtext('[url=http://url][/url]')" />
<img class='bbcode' src='img/bbcode/bold.png' alt='' title='Vette tekst: [b]tekst[/b]' onclick="addtext('[b][/b]')" />
<img class='bbcode' src='img/bbcode/italic.png' alt='' title='Cursieve tekst: [i]tekst[/i]' onclick="addtext('[i][/i]')" />
<img class='bbcode' src='img/bbcode/underline.png' alt='' title='Onderstreepte tekst: [u]tekst[/u]' onclick="addtext('[u][/u]')" />
<img class='bbcode' src='img/bbcode/image.png' alt='' title='Afbeelding invoegen: [img]http://url_afbeelding[/img]' onclick="addtext('[img][/img]')" />
<img class='bbcode' src='img/bbcode/left.png' alt='' title='Links uitgelijnen: [left]Deze tekst wordt links uitgelijnd[/left]' onclick="addtext('[left][/left]')" />
<img class='bbcode' src='img/bbcode/center.png' alt='' title='Centreren: [center]Deze tekst wordt gecentreerd[/center]' onclick="addtext('[center][/center]')" />
<img class='bbcode' src='img/bbcode/right.png' alt='' title='Rechts uitgelijnen: [right]Deze tekst wordt rechts uitgelijnd[/right]' onclick="addtext('[right][/right]')" />
<img class='bbcode' src='img/bbcode/blockquote.png' alt='' title='Blokquote tekst: [quote]Deze tekst springt in (blokquote)[/quote]' onclick="addtext('[quote][/quote]')" />
<img class='bbcode' src='img/bbcode/code.png' alt='' title='Code - voorgeformatteerde tekst: [code]$foo = bah;[/code]' onclick="addtext('[code][/code]')" />
<img class='bbcode' src='img/bbcode/list.png' alt='' title='Lijst: [li]line1*[/li][li]line2*[/li][li]line3[/li]' onclick="addtext('[li][/li]')" />
<img class='bbcode' src='img/bbcode/fontcol.png' alt='' title='Kleur ...' onclick="expandit('col_selector_8154')" />
<img class='bbcode' src='img/bbcode/fontsize.png' alt='' title='Groote ...' onclick="expandit('size_selector_8154')" />
<!-- Start of Size selector -->
<div style='margin-left:0px;margin-right:0px; position:relative;z-index:1000;float:right;display:none' id='size_selector_8154'><div style='position:absolute; bottom:30px; right:125px'><table class='fborder' style='background-color: #fff'>
<tr><td class='forumheader3'>
<select class='tbox' name='preimageselect' onchange="addtext(this.value); expandit('size_selector_8154')">
<option value=''>Font grootte...</option><option value='[size=7][/size]'>7px</option>
<option value='[size=8][/size]>'>8px</option>
<option value='[size=9][/size]'>9px</option>
<option value='[size=10][/size]'>10px</option>
<option value='[size=11][/size]'>11px</option>
<option value='[size=12][/size]>'>12px</option>
<option value='[size=14][/size]'>14px</option>
<option value='[size=15][/size]'>15px</option>
<option value='[size=18][/size]'>18px</option>
<option value='[size=20][/size]'>20px</option>
<option value='[size=22][/size]'>22px</option>
<option value='[size=24][/size]'>24px</option>
<option value='[size=26][/size]'>26px</option>
<option value='[size=28][/size]'>28px</option>
<option value='[size=30][/size]'>30px</option>
<option value='[size=36][/size]'>36px</option>
</select></td></tr>
</table></div>
</div>
<!-- End of Size selector --><!-- Start of Color selector -->
<div style='margin-left: 0px; margin-right: 0px; width: 221px; position: relative; z-index: 1000; float: right; display: none' id='col_selector_8154' onclick="this.style.display='none'">
<div style='position: absolute; bottom: 30px; right: 145px; width: 221px'><script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var maxtd = 18;
var maxtddiv = -1;
var coloursrgb = new Array('00', '33', '66', '99', 'cc', 'ff');
var coloursgrey = new Array('000000', '333333', '666666', '999999', 'cccccc', 'ffffff');
var colourssol = new Array('ff0000', '00ff00', '0000ff', 'ffff00', '00ffff', 'ff00ff');
var rowswitch = 0;
var rowline = '';
var rows1 = '';
var rows2 = '';
var notr = 0;
var tdblk = '<td style=\'background-color: #000000; cursor: default; height: 10px; width: 10px;\'><\/td>';
var g = 1;
var s = 0;
function td_render(color) {
return '<td style=\'background-color: #' + color + '; height: 10px; width: 10px;\' onmousedown="addtext(\'[color=#' + color + '][/color]\')"><\/td>';
}
for (i=0; i < coloursrgb.length; i++) {
for (j=0; j < coloursrgb.length; j++) {
for (k=0; k < coloursrgb.length; k++) {
maxtddiv++;
if (maxtddiv % maxtd == 0) {
if (rowswitch) {
if (notr < 5){
rows1 += '<\/tr><tr>' + td_render(coloursgrey[g]) + tdblk;
g++;
}
rowswitch = 0;
notr++;
}else{
rows2 += '<\/tr><tr>' + td_render(colourssol[s]) + tdblk;
s++;
rowswitch = 1;
}
maxtddiv = 0;
}
rowline = td_render(coloursrgb[j] + coloursrgb[k] + coloursrgb[i]);
if (rowswitch) {
rows1 += rowline;
}else{
rows2 += rowline;
}
}
}
}
document.write('<table cellspacing=\'1\' cellpadding=\'0\' style=\'cursor: hand; cursor: pointer; background-color: #000; width: 100%; border: 0px\'><tr>');
document.write(td_render(coloursgrey[0]) + tdblk + rows1 + rows2);
document.write('<\/tr><\/table>');
//]]>
</script></div>
</div>
<!-- End of Color selector -->
<textarea name="bericht" COLS="90" ROWS="20" onselect='storeCaret(this);' onclick='storeCaret(this);' onkeyup='storeCaret(this);'></textarea>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="td">
Bronnaam
</td>
<td class="td">
<input type="text" name="bronnaam" class="input" size="50">
</td>
</tr>
<tr>
<td class="td">
Bronlink
</td>
<td class="td">
<input type="text" name="bronlink" class="input" size="50"> <small>Voorbeeld: <i>http://pc.ign.com/</i></small>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="td">
Afbeelding 1
</td>
<td class="td">
<input type="text" name="img1" class="input" size="50"> <small>Moet jpg/jpeg!</small>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="td">
Afbeelding 2
</td>
<td class="td">
<input type="text" name="img2" class="input" size="50"> <small>Voorbeeld: <i>album/Screenshots/20.jpg</i></small>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="td">
Afbeelding 3
</td>
<td class="td">
<input type="text" name="img3" class="input" size="50"> <small>Voorbeeld 2: <i>images/mappen/Minsk.jpg</i></small>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" colspan="2" class="td">
<input type="submit" name="verzenden" value="Toevoegen" class="button"> </input>
&#160;&#160;
<input type="reset" value="Annuleren" class="button"> </input>
</td>
</tr>
</table>
</form>
<?php
}
?>
</td>
<td width="1" bgcolor="#161616"></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
<td height="22" style="background-image: url(img/content_onder.gif);">
</td>
</tr>
</table>
\ No newline at end of file
<?php
include("check.php");
session_start();
ob_start();
?>
<table width="562" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td height="24" style="background-image:url(img/content_head.gif);padding-left:9px;"><span class="titel">Admin</span></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#313131"><table width="562" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td width="1" bgcolor="#161616"></td>
<td class="text">
<a href="index.php?id=add">&rsaquo;&rsaquo; Nieuw nieuws</a>
<BR><a href="index.php?id=admin_change">&rsaquo;&rsaquo; Wijzig nieuws</a>
<BR><a href="index.php?id=admin_delete">&rsaquo;&rsaquo; Verwijder nieuws</a>
<?php
include("connect.php");
if (!@mysql_select_db($datebase, @mysql_connect($host, $user, $pass)))
{
echo "Er kan geen database connectie gemaakt worden.";
}
$query="SELECT * FROM loginmembers WHERE loginid=".$_SESSION['ledenid']."";
$result = mysql_query($query);
while($row = mysql_fetch_array($result)) {
$loginadmin=$row['loginadmin'];
}
if($loginadmin=="1"){
echo "<hr class=\"hr\">";
echo "<a href=\"index.php?id=reactie_change\">&rsaquo;&rsaquo; Wijzig reactie</a>";
echo "<BR><a href=\"index.php?id=reactie_delete\">&rsaquo;&rsaquo; Verwijder reactie</a>";
echo "<hr class=\"hr\">";
echo "<a href=\"index.php?id=videoreactie_change\">&rsaquo;&rsaquo; Wijzig video reactie</a>";
echo "<BR><a href=\"index.php?id=videoreactie_delete\">&rsaquo;&rsaquo; Verwijder video reactie</a>";
echo "<hr class=\"hr\">";
echo "<a href=\"index.php?id=ban\">&rsaquo;&rsaquo; Bannen</a>";
echo "<BR><a href=\"index.php?id=ban_delete\">&rsaquo;&rsaquo; Banning opheffen</a>";
echo "<hr class=\"hr\">";
echo "<a href=\"index.php?id=video\">&rsaquo;&rsaquo; Nieuwe video</a>";
echo "<BR><a href=\"index.php?id=video_change\">&rsaquo;&rsaquo; Wijzig video</a>";
echo "<BR><a href=\"index.php?id=video_delete\">&rsaquo;&rsaquo; Verwijder video</a>";
}else{
}
?>
<hr class="hr">
<a href="index.php?id=upload">&rsaquo;&rsaquo; Upload Afbeelding (album)</a>
<BR><a href="index.php?id=upload_2">&rsaquo;&rsaquo; Upload Afbeelding (algemeen)</a>
</td>
<td width="1" bgcolor="#161616"></td>
</tr>